top of page

KONKURSAS

XVI ALTERNATYVIOS MUZIKOS KONKURSO „RUMSHK 16“ NUOSTATAI

1. Plačiau susipažinti su įvairių žanrų ALTERNATYVIA muzika, skatinant jos kūrimą bei gyvą atlikimą Lietuvoje.

2. Puoselėti ir vystyti jaunų alternatyvių atlikėjų kūrybiškumo bei muzikavimo tradicijas.

3. Stiprinti alternatyvios muzikinės bendruomenės tarpusavio ryšius, vystyti bendrą koncertinę veiklą, jaunų atlikėjų, muzikos kūrėjų kūrybinį bendradarbiavimą.

4. Suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams dalyvauti tarptautiniame renginyje bei pristatyti savo kūrybą pagrindinėje scenoje bei TV transliacijoje.

 KONKURSO MEDŽIAGŲ PRISTATYMO BEI FINALINIO RENGINIO VIETA IR LAIKAS

 • Alternatyvios muzikos konkursui „RUMSHK“, jazz@atomas.lt, inf. tel. +37065509163

 • Medžiagos pateikiamos iki 2021 07 31 imtinai.

 • Kokia informacija  pateikiama:

 • Muzika turi būti ALTERNATYVI (pvz.: šio arba artima šiems stiliams: rock, alternative, punk, reggae, grunge, indie, new age, new wave, rap, electronic etc.);

 • Viena konkursinė daina (youtube nuoroda);

 • Kūrėjo/autoriaus/grupės trumpas aprašas (.doc formatu, ne daugiau 500 simbolių);

 • Kūrėjo/autoriaus/grupės foto (.jpg formatu, ne mažiau 2MB);

 • Pageidautina, kad kūrėjas būtų LATGA ir AGATA narys.

 • Konkurso dalyvių medžiagos talpinamos interneto puslapyje www.rumshk.lt;

 • Konkurso laureatų koncertas ir apdovanojimai vyks „RUMSHK“ festivalyje Zubovų rūmų kiemelyje, Aušros al. 50, Šiauliuose š.m. rugpjūčio 25 d. arba uždaroje patalpoje, iš kurios transliuojamas laureatų TV koncertas internetu.

 • Prioritetas – bent 30 min. gyvo garso programa.

KONKURSO SĄLYGOS

 • Kviečiami dalyvauti Lietuvos atlikėjai ir grupės, kuriantys šią arba artimą šiems alternatyviojo žanro stiliams muziką (rock, alternative, punk, reggae, grunge, indie, new age, new wave, rap, electronic etc.);

 • Kolektyvų instrumentinė sudėtis neribojama (patekimo į finalą atveju gyvo atlikimo instrumentų klausimas sprendžiamas abipusiu susitarimu);

 • Atlikėjų skaičius kolektyve neribojamas;

 • Konkurso dalyvių amžius neribojamas;

 • Visi dalyviai privalo pristatyti aukščiau minėtą konkurso dalyvio informaciją.

KOMISIJA IR VERTINIMO SISTEMA

 • Dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga komisija. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami. Komisijos pirmininkas kompozitorius, prodiuseris Paulius Jasiūnas.

 • Dalyvių pasirodymai vertinami 10 balų sistema, kurioje “10” atitinka aukščiausią įvertinimą, “1” žemiausią.

 • Laimėtojais ir laureatais skelbiami daugiausiai balų surinkę kūrėjai.

 • Komisija vertins atlikėjus remdamasi šiais kriterijais: originalumas, muzikalumas, energetika, atlikimas ir kt.

 • Komisija pasilieka sau teisę įvertinti papildomais prizais ypatingus atlikėjus ir kūrėjus.

APDOVANOJIMAI IR PRIZAI

 • Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais ir organizatorių įsteigtais suvenyrais.

 • Laureatai bus apdovanojami diplomais ir statulėlėmis.

 • Trys III vietų laureatai bus apdovanojami laureatų diplomais, premijomis po 300 Eur bei suvenyrais.

 • Du II vietų laureatai bus apdovanojami laureatų diplomais, premijomis po 500 Eur bei suvenyrais.

 • I vietos laureatas bus apdovanojami I vietos laureato diplomu, premija 1000 Eur bei suvenyrais.

 • Bus apdovanojama ir išrinkta populiariausia festivalio grupė.

 • Komisijos sprendimu išskirtiniai kūrėjai ar atlikėjai apdovanojami specialiais rėmėjų prizais.

 • Organizacijos ir asmenys gali įsteigti specialiuosius prizus taip pat.

BENDROS SĄLYGOS

 • Dalyvių paraiškos privalo atitikti konkurso organizatorių nustatytas sąlygas. Paraiškos, neatitinkančios konkurso nuostatuose nustatytų sąlygų, nebus priimamos ir vertinamos.

 • Dalyvių informacija  priimama iki 2021 m. liepos 31 d.

 • Konkurso organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso perklausų, peržiūrų ir baigiamojo koncerto garso ir vaizdo įrašus, radijo ir TV transliacijas bei publikacijas (straipsnius, recenzijas, nuotraukas ir pan.) spaudoje be atlygio konkurso dalyviams neribotam laikui.

 • Konkurso dalyviai privalo patys pasirūpinti kelione ir nakvyne, išskyrus tam tikras sąlygas.

 • Konkurso uždarymo ceremonija (laureatų koncertas ir apdovanojimai) vyks 2021 m. rugpjūčio 25 d. festivalyje RUMSHK, arba uždaroje patalpoje tiesioginės transliacijos metu vykstant koncertui be žiūrovų. Dalyvavimas privalomas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.

 • Rengėjai įgyja teisę viešai skelbti kūrinių bei koncerto įrašus savo renginių metu, valdomose interneto paskyrose, neribojant trukmės ir termino.

bottom of page